Repeater Wifi Buffalo WLAE-AG300N thu sóng phát tiếp
600,000 VND Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Router Wifi Buffalo HLR-W200
700,000 VND Bảo hành 12 tháng

Router Wifi Buffalo WBMR-HP-G300H (Có chức năng có repeater wifi thu sóng phát tiếp)
1,200,000 VND Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Router Wifi Buffalo WCR-300S
750,000 VND Bảo hành 12 tháng

Router Wifi Buffalo WHR-300 (Có chức năng có repeater wifi thu sóng phát tiếp)
600,000 VND Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Router Wifi Buffalo WHR-300HP (G300N) (Có chức năng có repeater wifi thu sóng phát tiếp)
750,000 VND Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Router Wifi Buffalo WHR-300HP2 (Có chức năng có repeater wifi thu sóng phát tiếp)
650,000 VND Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Router Wifi Buffalo WHR-G/U
500,000 VND Bảo hành 12 tháng (1 đổi 1)
GIẢM CÒN 300K

Router Wifi Buffalo WHR-G300NV2 (Có chức năng có repeater wifi thu sóng phát tiếp)
600,000 VND Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Router Wifi Buffalo WHR-HP-AMPG
600,000 VND Bảo hành 12 tháng (1 đổi 1)

Router Wifi Buffalo WHR-HP-G54 (Có chức năng có repeater wifi thu sóng phát tiếp)
750,000 VND Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Router Wifi Buffalo WZR 1750DHP
2,500,000 VND Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Router Wifi Buffalo WZR-HP-G450H (Nhập khẩu, Anten Gin giống trong box)
1,700,000 VND Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Wifi Buffalo WBMR-HP-GNV2
500,000 VND Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1