Bộ Phát Wifi Buffalo
Phát Wifi Buffalo WBMR-HP-GNV2 150Mbps
500,000 VND
Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo WHR-HP-AMPG 54Mbps 2.4G/5G
500,000 VND
Bảo hành 12 tháng (1 đổi 1)
Phát Wifi Buffalo WHR-G301N 300Mbps (Có chức năng có repeater wifi thu sóng phát tiếp)
600,000 VND
Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo WHR-G300NV2 300Mbps(Có chức năng tăng sóng wifi)
600,000 VND
Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo WHR-300 300Mbps (Có chức năng tăng sóng wifi)
600,000 VND
Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo WHR-HP-GN 150Mbps(Có chức năng có repeater wifi thu sóng phát tiếp)
700,000 VND
Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo WHR-300HP2 300Mbps (Có chức năng tăng sóng wifi)
700,000 VND
Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo HLR-W200 300Mbps
700,000 VND
Bảo hành 12 tháng
Phát Wifi Buffalo WCR-300S (Có repeater wifi giúp tăng sóng wifi)
750,000 VND
Bảo hành 12 tháng
Phát Wifi Buffalo WHR-300HP (G300N) 300Mbps(Có chức năng tăng sóng wifi)
750,000 VND
Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo WZR-300HP 300Mbps(Có chức năng tăng sóng wifi)
1,000,000 VND
Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo WZR-HP-G300NH2 300Mbps(Có chức năng tăng sóng wifi)
1,000,000 VND
Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo WBMR-HP-G300H 300Mbps (Có chức năng tăng sóng wifi)
1,200,000 VND
Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1