Bộ Phát Wifi Buffalo
Phát Wifi Buffalo WHR-G/U 54Mbps
300,000 VND
12 tháng (1 đổi 1)
Phát Wifi Buffalo WBMR-HP-GNV2 150Mbps
500,000 VND
12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo WHR-HP-G54 54Mbps (Có chức năng có repeater wifi thu sóng phát tiếp)
550,000 VND
12 tháng 1 đổi 1
Repeater Wifi Buffalo WLAE-AG300N 300Mbps tăng sóng wifi
600,000 VND
12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo WHR-G301N 300Mbps (Có chức năng có repeater wifi thu sóng phát tiếp)
600,000 VND
12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo WHR-HP-AMPG 54Mbps 2.4G/5G
600,000 VND
12 tháng (1 đổi 1)
Phát Wifi Buffalo WHR-G300NV2 300Mbps(Có chức năng tăng sóng wifi)
600,000 VND
12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo WHR-300 300Mbps (Có chức năng tăng sóng wifi)
600,000 VND
12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo WHR-300HP2 300Mbps (Có chức năng tăng sóng wifi)
700,000 VND
12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo HLR-W200 300Mbps
700,000 VND
12 tháng
Phát Wifi Buffalo WHR-HP-GN 150Mbps(Có chức năng có repeater wifi thu sóng phát tiếp)
700,000 VND
12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo WHR-300HP (G300N) 300Mbps(Có chức năng tăng sóng wifi)
700,000 VND
12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo WCR-300S (Có repeater wifi giúp tăng sóng wifi)
750,000 VND
12 tháng
Phát Wifi Buffalo WZR-HP-G300NH2 300Mbps(Có chức năng tăng sóng wifi)
1,000,000 VND
12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo WZR-HP-G302H 300Mbps(Có chức năng tăng sóng wifi)
1,000,000 VND
12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo WZR-HP-G300NH 300Mbps (Có chức năng có repeater wifi thu sóng phát tiếp)
1,000,000 VND
12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo WZR-300HP 300Mbps(Có chức năng tăng sóng wifi)
1,000,000 VND
12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo WZR-HP AG300H 300Mbps 2.4G/5G (Có chức năng có repeater wifi thu sóng phát tiếp)
1,200,000 VND
12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo WBMR-HP-G300H 300Mbps (Có chức năng tăng sóng wifi)
1,200,000 VND
12 tháng 1 đổi 1
Phát Wifi Buffalo WZR 1750DHP 450Mbps cho 2.4G 1300Mbps cho 5G
2,500,000 VND
12 tháng 1 đổi 1