Bảng Giá Dịch Vụ

STT
LOẠI DỊCH VỤ
PHÍ
1
Cài đặt window
100k
2
Cài đặt phần mềm theo yêu cầu
30k/phần mềm
3
Cài đặt window cho máy MAC
200k
4
Sửa chữa nâng cấp máy tính
Tùy trường hợp
5
Sữa chữa mạng Lan, mạng Internet
Tùy trường hợp
6
Thiết lập chia sẽ dữ liệu qua mạng
Tùy trường hợp
7
Thi công & Cài đặt & Sữa chữa hệ thống wifi
Tùy trường hợp
8
Thi công & Sữa chữa hệ thống camera
Tùy trường hợp