Switch - Bộ Chia Cổng Mạng

Switch Tenda 5 port S105
100,000đ -33%
150,000đ
Switch Mercusys 5 port 100M
105,000đ -30%
150,000đ
Switch TpLink 5 port 100M
120,000đ -33%
180,000đ
Switch DLink 5 port 100M
130,000đ -28%
180,000đ
Switch Mercusys 8 port 100M
130,000đ -35%
200,000đ
Switch Tenda 8 port S108
130,000đ -35%
200,000đ
Switch TpLink 8 port 100M
150,000đ -25%
200,000đ
Switch DLink 8 port 100M
160,000đ -36%
250,000đ
Switch Mercusys 5 port 1000M
200,000đ -33%
300,000đ
Switch Tenda 5 port 1000M Giga
265,000đ -24%
350,000đ
Switch Mercusys 8 port 1000M
300,000đ -25%
400,000đ
Switch Tenda 8 port Giga SG105
312,000đ -22%
400,000đ
Switch TpLink 16 port 100M
370,000đ -18%
450,000đ
Switch DLink 5 port 1000M Giga
380,000đ -10%
420,000đ
Switch TpLink 5 port 1000M Giga
390,000đ -13%
450,000đ
Switch DLink 16 port 100M
440,000đ -20%
550,000đ
Switch DLink 8 port Giga DGS-1008A
480,000đ -13%
550,000đ
Switch TpLink 8 port 1000M Giga
560,000đ -14%
650,000đ
Switch DLink 24 port 100M
625,000đ -17%
750,000đ
Switch Buffalo 24 Port 100M BS-2124U
1,000,000đ -33%
1,500,000đ
Switch DLink 16 port 1000M Giga
1,080,000đ -10%
1,200,000đ
Switch TpLink 16 port Giga TL-SG116
1,490,000đ -7%
1,600,000đ
Switch DLink port 24 1000M Giga
1,580,000đ -7%
1,700,000đ
Switch TpLink 24 port 1000M Giga
1,780,000đ -6%
1,900,000đ
Switch Buffalo 24 Port Giga LSW4-GT-24NSR
2,500,000đ -17%
3,000,000đ